Debug

1/28
Klimatpolitiken ska överordnas annan politik

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
2/28
Den obligatoriska värnplikten ska återinföras

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
3/28
Fler pappamånader ska införas

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
4/28
Permanent uppehållstillstånd ska vara huvudregel i flyktingpolitiken

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
5/28
Skatten på pension ska vara samma som på lön

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
6/28
Bensinskatten ska höjas

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
7/28
Niqab ska förbjudas i skolan

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
8/28
Sverige ska söka medlemskap i Nato

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
9/28
Polisen ska få bättre tillgång till kameraövervakning

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
10/28
Sex timmars arbetsdag ska införas

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
11/28
Pensionsåldern ska höjas

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
12/28
Eget bruk av narkotika ska tillåtas

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
13/28
Lägre ingångslöner för ungdomar ska införas

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
14/28
Tandvård ska subventioneras på samma sätt som sjukvård

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
15/28
Vinster i välfärden ska förbjudas

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
16/28
Sverige ska satsa på snabbtåg

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
17/28
Det är rätt att införa en flygskatt

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
18/28
Ensamkommande barn ska få allmän amnesti

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
19/28
Sverige ska lämna EU

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
20/28
Varje form av stöd till terrorism ska kriminaliseras

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
21/28
Tiggeri ska förbjudas

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
22/28
Rut-avdraget ska tredubblas

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
23/28
Arbetsförmedlingen ska läggas ner

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
24/28
Inga fler religiösa friskolor ska tillåtas

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
25/28
Ett bidragstak ska införas

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
26/28
Alla kommuner ska tvingas ta emot flyktingar

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
27/28
En särskild skatt på kött ska införas

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
28/28
Staten ska ta över huvudansvaret för skolan

Vad tycker du?

Helt emot
Helt för

Hur viktigt tycker du detta är?

Helt oviktigt
Mycket viktigt
Survey
Results etc